Import statistik ze Zboží.cz do Google Analytics

Statistiky ze Zboží.cz v Google Analytics Vám umožní vyhodnocování jednotlivých kategorií a produktů přímo v Google Analytics. Především se již nebudete muset spoléhat na měření konverzí přímo na Zboží.cz (více informací o zavádějícím měření konverzí ve Zboží.cz). Naopak budete mít k dispozici data v dalších přehledech Google Analytics. Více o přehledech, kde se zobrazují importovaná data najdete v článku Jaká data importujeme do Google Analytics a jak je využít?.

Co přesně importujeme ze Zboží.cz

Do Google Analytics ze Zboží.cz importujeme datum, cenu, průměrnou pozici reklamy, počet kliknutí evidovaných na Zboží.cz a počet zobrazení na Zboží.cz.

Výsledné zobrazení ve statistikách Google je však závislé na tom, jak máte označeny URL adresy ve feedu pro Zboží.cz.

Pokud jsou URL adresy ve feedu neoznačené, jsou statistiky k dispozici pouze souhrně za celé Zboží.cz.

Analýza nákladů s importem nákladů

Analýza nákladů s importem nákladů

Pokud však URL adresy ve feedu označíte, získáte daleko více podrobnějších dat. Analytics importer podporuje jakékoliv validní označení odkazů pro Google Analytics v get parametrech (utm parametry za „?“ nikoliv za „#“). Doporučujeme však používat značení:

utm_source: zbozi.cz
utm_medium: cpc
utm_campaign: kategorie zboží.cz bez mezer (nahradit „-„), českých znaků a separatorů (nahradit “ | “ za „_“)
utm_term: název produktu bez mezer (nahradit „-„) a českých znaků
utm_content: id produktu

Díky tomu značení získáte statistiky o nákladech na úrovni kategorií i produktů.

Analýza nákladů kategorií zboží.cz, při označených odkazech ve feedu

Analýza nákladů kategorií zboží.cz při označených odkazech ve feedu

Analýza nákladů jednotlivých produktů zboží.cz, při označených odkazech ve feedu

Analýza nákladů jednotlivých produktů zboží.cz, při označených odkazech ve feedu