fbpx
27 .06. 2018

Jak zacházíme s Vašimi soukromými údaji?

Google Analytics

Vaší návštěvnost na stránkách www.analytics-importer.cz, www.analytics-importer.eu a app.analytics-importer.eu je měřená nástrojem Google Analytics©. Data o měření jsou zasílány na servery společnost Google©. Společnosti Google© nejsou poskytovány žádné Vaše osobní údaje.

Tyto údaje jsou využívány ke zlepšení služby Analytics importer.

Přihlašovací údaje

Vaše přihlašovací údaje do služeb, ze kterých provádíme synchronizaci (zboží.cz, heureka.cz, heureka.sk, sklik.cz a další), jsou okamžitě po odeslaní do služby Analytics importer, zašifrovány včetně cookies, které jsou použity k přihlášení do příslušné služby. Žádný databázový administrátor k nim tedy nemá přístup.

Přihlašovací údaje jsou dešifrovány pouze při provádění synchronizace, při editaci nastavení uživatelem nebo administrátorem.

Stejně tak přihlašovací heslo do samotné služby Analytics importer je hashované a za žádných okolností nedochází k jeho dešifrování.

Fakturační údaje

Vaše fakturační údaje jsou využívány pouze pro vystavení faktury. Pro vystavování faktury používáme aplikaci Fakturoid, kde jsou uloženy kopie Vašich fakturačních údajů.

Informace o novinkách a změnách v aplikaci

Pro rozesílání nezbytných informací v souvislosti s využíváním služby Analytics Importer, využíváme službu Smartmailing.

Vaše statistiky během synchronizace

Během synchronizace údajů prochází naším serverem Vaše statistiky. Tyto statistiky nijak neanalyzujeme ani je dále nezpracováváme. Plně respektujeme, že se jedná o Vaše zcela privátní data.