27 .06. 2018

Jak zacházíme s Vašimi soukromými údaji?

Google Analytics

Vaší návštěvnost na stránkách www.analytics-importer.cz, www.analytics-importer.eu a app.analytics-importer.eu je měřená nástrojem Google Analytics©. Data o měření jsou zasílány na servery společnost Google©. Společnosti Google© nejsou poskytovány žádné Vaše osobní údaje.

Tyto údaje jsou využívány ke zlepšení služby Analytics importer.

Přihlašovací údaje

Vaše přihlašovací údaje do služeb, ze kterých provádíme synchronizaci (zboží.cz, heureka.cz, heureka.sk, sklik.cz a další), jsou okamžitě po odeslaní do služby Analytics importer, zašifrovány včetně cookies, které jsou použity k přihlášení do příslušné služby. Žádný databázový administrátor k nim tedy nemá přístup.

Přihlašovací údaje jsou dešifrovány pouze při provádění synchronizace, při editaci nastavení uživatelem nebo administrátorem.

Stejně tak přihlašovací heslo do samotné služby Analytics importer je hashované a za žádných okolností nedochází k jeho dešifrování.

Fakturační údaje

Vaše fakturační údaje jsou využívány pouze pro vystavení faktury. Pro vystavování faktury používáme aplikaci Idoklad, kde jsou uloženy kopie Vašich fakturačních údajů.