fbpx

Jak nastavit Google Analytics pro import dat

Před nastavením Analytics-importeru je nutné připravit Google Analytics pro import dat.

  1. Přihlaste se do Google Analytics jako uživatel, který má oprávnění k úpravám.
  2. Přejděte do agendy “Správce”, zvolte účet a následně službu, do které chcete importovat náklady z kampaní.
  3. V prostředním sloupci “služba” klikněte na volbu “Import údajů”.
  4. Následně klikněte na tlačítko “Vytvořit”.
  5. Vyberte typ souboru dat “Údaje o nákladech” a klikněte na tlačítko “Pokračovat”.
  6. Vyplňte název importu dat a zvolte jakých výběrů dat Google Analytics se bude tento import nákladů týkat. Pak klikněte opět na tlačítko “Pokračovat”.
  7. Nyní je nutné vybrat údaje, které budeme importovat. V sekci s názvem “Je nutné uvést alespoň jeden z těchto sloupců”, zaškrtněte veškeré dostupné údaje (tedy Cenu, Kliknutí a Zobrazení). V sekci s názvem “Je možné uvést některé z těchto sloupců” zaškrtněte také veškeré dostupné údaje (tedy Trasu odkazujících zdrojů, Kampaň, Klíčové slovo, atd.). V části “Chování importu” zvolte možnost “Přepsání”.
  8. Následně klikněte na tlačítko “Uložit“.
  9. Poté klikněte na tlačítko “Hotovo”.

Tím je Google Analytics připraven pro import dat z Analytics-importeru.